Akademi Forum
    |     Seminarier     |     Om Akademiforum     |     Kontakt     |     Anmälan     |     Länkar     |    

Byt till Svenska  Byt till engelska

  

Nyheter

Om Akademiforum
Akademiforum utvidgar successivt sin seminarie-serie. Du som är intresserad av att arrangera seminarier är välkommen att kontakta Akademiforum.
18 dec 2013
Läs mer...

 

Seminarium

Partners

logo_internetmedicin-6.jpg

mmklinikenlogo

Tala-infoer-folk-Framsida-202x300.jpg

AkademiForum är ett kunskapsföretag inom medicin och life sciences som knyter samman akademiker med professionella verksamheter och allmänheten, genom utbildningar inom flera områden.

Kommande utbildningar

Nationella Demensdagen 2018

En utbildningsdag om demenssjukdomar för dig som arbetar i vården

Torsdagen 15 mars 2018

Bonnier Konferens

Program 2018

Talare 2018

Konferenslokalen

Utställare

Anmälan

Moa-Wibom-2.jpg

Forskningen inom demensområdet gör hela tiden framsteg. Utmaningen är att överföra den nya kunskapen till klinisk praxis när kunskapen satt sig och etablerats. Vi som arbetar inom demensområdet möter hela tiden nya frågor vi söker svar på. Nationella demensdagen 2018 är ett bra forum för oss inom demensvården för att dryfta gemensamma frågor och problem. Moa Wibom, moderator, överläkare,  masterexamen i demens, Enheten för kognitiv medicin, Ängelholm

Ett utmanande område rör vaskulära riskfaktorer och hur dessa har betydelse både för diagnostiken och för den kliniska symtombilden och även överlevnaden. En del använder vaskulära riskfaktorer som betydelsefulla faktorer även för diagnostiken. Är det rätt? 

Oro över minnessvårigheter är vanligt och leder ibland till att den drabbade misstänker begynnande demenssjukdom. Vad kan vi förvänta oss av minnet och andra kognitiva funktioner? När ska patientens upplevelse leda till fördjupad bedömning?

Susanna-Vestberg-foto.jpg

Susanna Vestberg Universitetslektor, leg psykolog och specialist i neuropsykologi, Inst för psykologi, Lunds Universitet.

Körkortsfrågor är ständigt aktuella i samband med demensutredning. Oavsett om vi befiiner oss inom primärvård eller specialist vård. Vi använder oss av en rad olika "körkortsanpassade" kognitiva test. Men vilka test är adekvata (valida, mäter det som behövs för ändamålet) för att bedöma om en person är lämplig bilförare? Vilka test är lämpliga för primärvården resp. specialistvården? Vad skiljer dessa test från de man använder på specialiserade trafikmedicinska enheter? Och hur är dessa tester normerade utifrån ålder,  nu när allt fler äldre i hög ålder behöver bedömas. Området belyses under demensdagen 2018.

BPSD verkar skilja sig mellan olika demenssjukdomar. Men på vilket sätt? Och framför allt, hur ska vi i vården och omsorgen arbeta förebyggande för att livet för demensjuka och arbetsmiljön för personalen ska bli så bra som möjligt. Vad kan och behöver utvecklas i den framtida demensvården. Nya studier från Skåne ger underlag för en presentation på temat.

Program 2018

Talare 2018

Konferenslokalen

Utställare

Anmälan

Tala inför folk - bok och konferens

Tala-infoer-folk-Framsida-202x300.jpgKommunikation och möten mellan människor är vanligen händelser som äger rum utan att vi närmare reflekterar över dem. Att tala inför andra är däremot en särskilt utsatt situation då specifika biologiska och psykologiska skeenden äger rum inom oss, medvetet och omedvetet.  

Att mötas och kommunicera är oftast något som vi dras till och upplever som positivt, men det kan även kännas utlämnande. Situationer där du behöver visa vem du är, prestera inför andra eller göra entré på scen kan ofta upplevas som obehagliga. När vi människor exponeras för varandra sätts våra grundläggande egenskaper på prov. Det är en av flera förklaringar till att vi ibland ser framträdanden inför andra som stora och ibland övermäktiga utmaningar. Vad händer om mina grundläggande egenskaper brister? Vad händer om jag inte behärskar förmågan att kommunicera på rätt sätt?

SaukJan-normal.jpg

Målet är att göra våra möten och vår kommunikation, i vilken form den än må vara, så effektiv och framgångsrik som möjligt. Boken placerar kunskapsområdet ”kommunikation” i en mer begriplig kontext genom verkliga exempel, egna erfarenheter samt evidensbaserade förklaringar ifrån biologin, psykologin och sociologin. Under en interaktiv utbildningshalvdag ger vi en översikt av de mest väsentliga verktygen för att du ska bli en trygg talare. Datum för 2018 är under utarbetande.

Vill du veta mer eller vill ha en mer skräddarsydd utbildning kontakta jan.marcusson@gmail.com. Eller läs vidare på hemsidan för "Tala inför folk".

Annons

Världens första Master Utbildning om Demens för läkare

banner1.jpg

 

 

Akademi Forum, Odengatan 48A, 2 tr ö.g., 113 51 Stockholm, Tel: 070 5717033, E-post: jan.marcusson@gmail.com, Web: www.akademiforum.se

© Copyright 2008

Webbdesign av Ports Studio