Akademi Forum
Hem     |     Seminarier     |     Om Akademiforum     |     Kontakt     |     Anmälan     |     Länkar     |    

Byt till engelska   Byt till Svenska

Nyheter

Om Akademiforum
Akademiforum utvidgar successivt sin seminarie-serie. Du som är intresserad av att arrangera seminarier är välkommen att kontakta Akademiforum.
18 dec 2013
Läs mer...

 

Seminarium

 

Partners

mmklinikenlogologo_internetmedicin-2.jpg

                                      

Program torsdagen den 7 mars, 2013

Programmet kan bli föremål för ändringar

 

 

08.30-09.30    Samling, kaffe. Utställare. 

09.30 -09.35   Inledning Nationella Demensdagen. Moderator Jan Marcusson, överläkare, professor, Linköpings universitet.

09.35-10.15    Psykiatriska symtom hos äldre och vid demens? Är det vanligt med psykiska symtom hos äldre och skiljer sig de åt mellan friska äldre och personer med demens? Är det vanligare med suicid tankar och suicid hos friska äldre och personer med demens? Vad behöver vi i vården utveckla för att ge ett bättre omhändertagande av äldre personer med psykiska symtom? Ingmar Skoog, överläkare vid Psykiatriska kliniken, Sahlgrenska sjukhuset, professor i psykiatri, Göteborgs Universitet.

10.15-10.45     Behandling av beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD). Vilken är den optimala behandlingen av BPSD? Vilka evidensen finns för farmakologisk resp. annan intervention? Hur kan vi i vården förbättra handläggningen av BPSD? Jan Marcusson, överläkare, professor, Linköpings Universitet.

 

10.45-11.00     Bensträckare. Påtår.

11.00-11.30     Kommunikation och relation vid Alzheimers sjukdom. . Hur förändras relationen och hur kan vi i vård och omsorg bäst förhålla oss till de nya förutsättningarna? Elin Nilsson, Doktorand, Linköpings universitet.

11.30-12.00     Personcentrerad vård. Socialstyrelsen förordar personcentrerad vård för vården av personer med demenssjukdom. Men vad innebär personcentrerad vård? Hur kan jag som vårdare nyttja mig själv i en personcentrerad vård?  PO Sandman, Professor vid Sektionen för Omvårdnad, Karolinska Institutet.

12.00-13.15     Lunch, utställningar,

13.15-14.00     Datorstöd för diagnostik och uppföljning av demens-sjukdom? Vad tillför ett kunskapsbaserat, interaktivt så kallat ”beslutsstödsystem” för att forma en helhetsbild, fatta underbyggda beslut och stödja teamarbete? Vilken typ av datorstöd skulle läkare och annan personal som sällan möter nya fall med misstänkt demenssjukdom i sitt dagliga arbete ha nytta av? Kan datorstöd hjälpa till i diagnostiskt resonemang? Helena Lindgren, docent, leg arbetsterapeut, Inst. För datavetenskap, Umeå Universitet.

14.10-14.40    Kognitiv testprofil tidigt i sjukdomsförloppet vid demenssjukdom. Vilka kognitiva mönster uppvisar personer åren innan de får sin demensdiagnos? Vilka funktioner drabbas först? Finns det faktorer som påverkar förloppet fram till diagnos? Erika Jonsson Laukka, leg. psykolog, dr med vet, Aging Research Center, Karolinska institutet.

 

14.40-15.00    Kaffe

15.00-15.40     Nya behandlingsmetoder för Alzheimers sjukdom, Lewy body demens och frontotemporala demenssjukdomar. Vilka är verkningsmekanismerna? Vilka är effekterna? När blir de tillgängliga?  Martin Ingelsson, docent, specialistläkare, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

15.40-15.45     Avslutning. Jan Marcusson, överläkare, professor.

Nationella Demensdagen 2013

Talarare 2013

Konferenslokal 2013

Utställare 2013

Anmälan

 

Innehåll 


 

Akademi Forum, Odengatan 48A, 2 tr ö.g., 113 51 Stockholm, Tel: 070 5717033, E-post: jan.marcusson@gmail.com, Web: www.akademiforum.se

© Copyright 2008

Webbdesign av Ports Studio